خیلی خوب این قالب هم درست شد(ویرایش جدید)

اینم عکسش:

با همون امکاتی که خواستیه+امکاناتی که دفعه دوم خواستی

اگه ازش راضی هستی یه ایمیل معتبر بهم بده تا برات کدشو بفرستم البته قبلش باید پولشو بدی آقا امیر حسین

قیمت:5000تومان

(فروش برای عموم آزاد نیست)

قالب باموفقیت ارسال شد