قالبش تموم شد

اینم عکسش:

خیلی خب 8000تومان به حسابم بفرست تا قالب رو بدم

وقتی پول رو دادی بنرتم بهت مبدم