قالب ها:

 • قالب دو ستونه ساده: 3000تومان
 • قالب دوستونه حرفه ای: 4500تومان(اختصاصی)
 • قالب دوستونه فوق حرفه ای: (7000) 6000تومان(اختصاصی)**
 • قالب سه ستونه ساده: 4000تومان
 • قالب سه ستونه حرفه ای: 4500تومان(اختصاصی)
 • ریپ قالب:5000تومان(به دلیل حرام بودن این کار دیگر انجام نمی کردد)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بنر ها:

 • بنر468*60 ساده: 1500تومان
 • بنر468*60 حرفه ای: 2500تومان
 • بنر120*240 ساده: 2000تومان
 • بنر120*240 حرفه ای: 3000تومان
 • بنر 60*468 بی تحرک: 1000تومان
 • بنر120*240 بی تحرک: 1000تومان
 • سایر سازها:متناسب با اندازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


لوگو:

 • لوگو ساده: 3000تومان
 • لوگو پیشرفته: 6000تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ساخت عکس:

 • پوستربا اندازه دلخواه: 4000تومان
 • والپیر با اندازه دلخواه: 5000تومان
 • پی ان چی:20عدد:2000تومان(در حال حاضر انجام نمی شود)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کد های اختصاصی
 • کد موس تاختصاصی وب: 500تومان
 • کد بالابر اختصاصی وب: 500تومان
 • اسلایدر با سه تصویر: (4000) 3500تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروش دامنه
 • ساخت سایت با دامه تی کی: 1000تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فول پک
 • فول پک1: (18000) 13000تومان(قالب 3ستونه+لوگو+بنر+اسلایدر)
 • فول پک2: (20000) 14000(قالب حرفه ای+لوگو+بنر+اسلایدر+کد موس و بالابر)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه:اگر برای پرداخت هزینه ها از شارژاستفاده کنید مبلغ 1000تومان به مبالغ اضافه میشود.

(برای پرداخت به صورت شارژ ابتدا با مدیر هماهنگ کنید.)


*برای سفارش با ما تماس بگیرید*

حالا سفارش دهید


________________________________________________________________

سیستم های مورد پشتیبانی:

درجه1: بلاگفا      رزبلاگ     کانی وب     بیان

درجه2: میهن بلاگ